036-8450322

Profiteer iedere maand van een lagere energierekening

Offerte aanvragenContact opnemen

Wind, water zon, Kies eco-energie

Subsidie voor zonnepanelen

Voordat je investeert in zonnepanelen, is het raadzaam om goed te kijken of je gebruik kunt maken van subsidies voor zonnepanelen en andere financiële voordelen.

Particuliere sector

Particulieren die investeren in zonnepanelen hebben recht op een teruggave van de BTW. Dat betekent dat je de 21% BTW die je betaalde voor materiaal en installatiekosten mag terugvragen. Over de stroom die je opwekt met zonnepanelen betaal je wel BTW. Vaak gaat het daarbij maar om een laag bedrag. Die betaling vervalt wanneer je onder de kleineondernemersregeling. Is de aanschaf van zonnepanelen een te grote investering? In veel gemeentes kun je gebruik maken van een duurzaamheidslening. Hierbij leen je tegen een lage rente en aantrekkelijke voorwaarden geld om je woning energiezuinig te maken.

Zakelijke sector

Wanneer een bedrijf wil overstappen op een duurzame energiebron, helpt de Nederlandse overheid graag een handje mee. In de praktijk betekent dit dat bedrijven aanspraak kunnen maken op verschillende landelijke subsidies en fiscale voordelen. Daarnaast bieden veel gemeentes bij lokale initiatieven ook subsidies voor zonnepanelen. Dit maakt de overstap naar zonne-energie voor bedrijven een stuk voordeliger. Bovendien zetten we zo samen koers richting het behalen van de Europese klimaatdoelstellingen waar Nederland in 2020 aan moet voldoen. Voor extra voordeel kunnen bedrijven ook gebruik maken van de kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA).

Industriele sector

In de industriële sector spelen subsidies voor zonnepanelen vooral een rol bij grotere projecten. Bedrijven en non-profits kunnen gebruiken maken van een interessante subsidie, als zij hiervoor voldoende energie opwekken. Er zijn zo’n zestig zonnepanelen nodig om de ondergrens van 15.000 WP te halen. Vanaf die hoeveelheid hernieuwbare energie vergoedt de overheid het verschil tussen de kosten van grijze stroom en groene stroom. Deze SDE subsidie voor zonnepanelen is alleen van toepassing voor grootverbruikersaansluitingen.

Maak gebruik van de Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek

De kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) is geen subsidie voor zonnepanelen, maar wel een interessant fiscaal voordeel. Bedrijven die investeren in zonne-energie mogen hiervoor bij hun aangifte de KIA toepassen.

Onderstaande tabel toont de hoogte van de fiscale aftrek bij een investering in 2018:

Investering Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek
Tot € 2.300,- n.v.t.
Tussen € 2.301 en € 56.642 28% van het investeringsbedrag
Tussen € 56.643 en € 104.891 € 15.863
Tussen € 104.892 en € 314.673 € 15.863 verminderd met 7,56% van het deel van het investeringsbedrag boven de € 104.059

Een BV kan met de KIA een besparing van circa 6% realiseren. Een maatschap, VOF of eenmanszaak kan zelfs een belastingbesparing van circa 12% bereiken. De moeite waard dus!

 

De energie-investeringsaftrek geldt ook voor zonnepanelen

Met de energie-investeringsaftrek (EIA) wil de overheid ondernemers stimuleren te investeren in duurzame en energiebesparend bedrijfsmiddelen. Zonnepanelen zorgen voor duurzame energie. Ondernemers in Nederland kunnen bij het aanschaffen van zonnepanelen dus gebruik maken van de EIA.

Net als met andere bedrijfsmiddelen, mogen zonnepanelen worden afgeschreven. De EIA doet daar nog een schepje bovenop. De fiscale aftrekregeling laat je een extra bedrag aftrekken van de winst. Investeer je in 2018 in nieuwe bedrijfsmiddelen van de zogenaamde energielijst, dan is de aftrek 54,5%. Dit geldt voor investering tussen de € 2.500,- en € 121.000.000,- per bedrijfsmiddel.

"I use Testimonial Generator often. Great job, I will definitely be ordering again! I'm good to go."

Naam

"I use Testimonial Generator often. Great job, I will definitely be ordering again! I'm good to go."

Naam

"I use Testimonial Generator often. Great job, I will definitely be ordering again! I'm good to go."

Naam